Ειδικά διαμορφωμένος & πιστοποιημένος χώρος

Το δέντρο της γνώσης αποτελεί έναν χώρο πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να αναπτύξουν απρόσκοπτα και ελεύθερα τις σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες. Οι χώροι του έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα για εφαρμογή πολλαπλών δημιουργικών δραστηριοτήτων σχετικών με την κινητικότητα και τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η ποικιλία των χώρων, η διαφορετικότητα στη χρήση τους, που διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτούς, αλλά και τα διάφορα μέσα που παρέχει το δέντρο της γνώσης, επιτρέπουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από τις καλλιτεχνίες και τις κατασκευές μέχρι και την αθλητικής, χορευτική και θεατρική έκφραση. Παράλληλα, το δέντρο της γνώσης διαθέτει τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό που λειτουργεί ως ερέθισμα για την περαιτέρω καλλιέργεια της φιλομουσίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της φαντασίας των παιδιών.

Επιπλέον, οι χώροι του αποτελούν σημείο επαφής των παιδιών με πλήθος υλικοτεχνικών μέσων που τους επιτρέπει τον πειραματισμό με διαφορετικά υλικά και την εξερεύνηση των ψυχοσωματικών τους δυνατοτήτων. Τέλος, το δέντρο της γνώσης έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτική δομή για τη Δημιουργική Απασχόληση ων Παιδιών, προσφέροντας την ποικιλομορφία σωματικών, πνευματικών και γνωστικών δραστηριοτήτων μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και προστασίας όπου τα παιδιά χωρίς κανένα φόβο ή άγχος μπορούν να έρθουν σε επαφή με παιδιά της ηλικίας τους και να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους.