Δραστηριότητες

‘’Το δέντρο της γνώσης’’ παρέχει δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών, ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών, με την ανάπτυξη οργανωμένων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων όπως:

 • Μελέτη
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Θεατρική αγωγή
 • Ψυχοκινητική & Αθλητική Αγωγή
 • Μαγειρική
 • Ζωγραφική
 • STEM education (είναι το ακρωνύμιο sciece-techology-engineering-mathematics και περιλαμβάνει τα πειράματα, τεχνολογικές δεξιότητες, δραστηριότητες με το διαδραστικό μας πίνακα κ.α)
 • Χειροτεχνίες & Κατασκευές
 • Εξωτερικές δράσεις
 • Συνεργασία με γονείς