Πασχαλινό Camp

ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α’ τμήμα)

2 εως 6 Απριλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Α’ τμήμα)

10 εως 13 Απριλίου

Νηπιαγωγείο

2 εως 6 Απριλίου

Νηπιαγωγείο

10 εως 13 Απριλίου